Danas postoji mnogo priznatih tipova repa i jos nekoliko u nastajanju. Prije nego nastavim htjela bih skrenuti pozornost na činjenicu da se ovdje radi o podjeli prema standardima priznatih međunarodnih organizacija. Pa tako, kada kažem “priznati” misilm na tip koji postoji u standardu nekih ili svih organizacija i da kao takav ima mjesto na njihovoj službenoj izložbi. Neke od tih organizacija su IBC (international betta congress), EHBBC (European Halfmoon Betta Breeders club).

Prije svega, kako bi svi bolje razumjeli ono što ću dalje pisati, mali sat betta anatomije:

VeilTail (VT)

Veiltailovi su ono što pronalazimo u pet-shopovima. Zbog toga ju zovu “pet-shop betta”. Veiltail je prva dugorepa betta koja je uzgojena i iz nje su nastali svi ostali tipovi repa. Ima najmanji raspon repa od svih ostalih dugorepih betta. Rep se oblikuje tako da se iz baze naglo širi pa onda opet počinje naglo padati i sužavati se da bi završio u blagom špicu. Peraje su veoma dugačke, no uske, sa najvise duplim primarnim račvanjem zraka.

Plakat (PK)

Plakati su zapravo direktni nasljenici originalnih divljih betta. Iz tih je izvornih oblika razvijeno mnogo boja i tipova repa. Kod plakata se zapravo imitiraju isti rasponi/vrste repa kao i kod dugorepih betta, samo sve umanjeno.

Danas su priznate 3-4 podvrste plakata: tradicionalan plakat, simetričan plakat i tranzicionalan plakat. Sada ću samo u kratko opisati razlike koje su ujedno i kriteriji u standardu. Postoji jos i asimetričan ili HM plakat.

Tradicionalan plakat

Tradicionalan plakat je zapravo VT sa kratkim perajama. Tijelo je simetrično i snažno, leđna peraja obla ili sa laganim vrhom. Leđna je po dužini i obliku skladna kaudali koja može biti okrugla ili s vrhom na sredini (spade tail). Općenito govoreći, peraje nesmiju imati grananje zraka više od 2, po nekim standardima 4. Analna peraja je najduža neuparena peraja, njezin vrh prelazi donji kraj kaudalne peraje i završava špicem. Ventralne peraje su duže od ostatka peraja, oblika obrnutog noža.

Simetričan plakat

Razlika između tradicionalnog i simetričnog plakata je ta što sve peraje moraju biti iste dužine: simetrične. Leđna i kaudalna peraja nesmiju imati vrhove nego biti lijepog okruglog oblika, kaudalna raspona od 180 stupnjeva, rubovi oštri.

Asimetričan ili show plakat

Asimetričan plakat je zapravo ono što zovu HMPK (halfmoon plakat). On je dobiven mješanjem tradicionalnih plakata i HM-a. Standard se uglavnom poklama u gotovo svemu sa tradicionalnim plakatom osim u ove dvije važne stvari:

1. Leđna peraja bi trebala biti šira, polukružnog oblika ravnih rubova i njen volumen se dobiva povečanjem grananja zraka a ne membrana između njih.

2. Kaudala ima oblik savršenog slova D, poželjno ravnih rubova i najmanje 180 stupnja široka. Također se volumen dobiva povečanim grananjem zraka a ne širinom membrana.

Halfmoon (HM)

Zovu ih kraljevima betta. Betta sa najvećim perajama, najvećim rasponom. Doduše, postoje bette sa većim rasponom od 180 stupnjeva a oni se nazivaju “over halfmoon” (oHM) i ocijenjuju se jednako kao i HM.

Dakle, HM može biti samo betta koja ima ni manje ni više nego točno 180 stupnjeva raspon repa!

Delta Tail (dT)

Delta tail je betta na putu da bude HM. Raspon repa je manji od 180 stupnjeva, između cca 140 i 160 stupnjeva. Rep je oblika trokuta raznih kutova. Po čemu se razlikuje od VT-a? Jednostavno, nema oblih kuteva, sve je oštro.

Nema standarda jer je to zapravo tip koji proizlazi iz HM legala, i ocijenjuje se po HM standardima: što znaći da na izložbama nemože proci. Njegova genetika ga čini vrijednim, i od dva delta roditelja je moguće dobiti HM bettu!

Super Delta tail (sD)

Isto što i DeltaTail, samo je raspon veći, iznad 160 stupnjeva a manje od 180.

Crowntail (CT)

Crowntaili su najnovija priznata vrsta betta. Odlikuju ih produžene zrake, odnosno smanjene membrane između njih (eng. webbing).

Doubletail (DT)

Doubletail bette su, kako i ime kaže bette duplog repa. Doubletail može biti bilo koja betta (VT, HM, delta, super delta…) al se uvijek ocijenjuju prema ovim kriterijima:

DT mora imat 2 odvojena režnja repa (kaudale) sa duplim korijenom, procijep mora biti do kraja, do korijena. Oba režnja moraju biti jednaka, simetrična.

DT gen uzrokuje da leđna peraja ima jako široku bazu, pa tako mora biti simetrična analnoj peraji: mora ju kopirati.

Postoje još razne varijacije na temu, kao npr. Round tail betta (betta okruglog repa), spade tail betta (betta repa u obliku lopate)… Sve su to prijelazni stupnjevi između VT bette i ostalih “naprednijih” tipova.